logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Rechtsgebieden

Koop
FDJ Advocaten adviseert en procedeert op het gebied van koop en verkoop van onroerend goed. Daarbij gaat het onder meer om nakoming van verplichtingen, (non-)conformiteit, dwaling, afgegeven garanties en opschortende en ontbindende voorwaarden.

Huurrecht
Op het gebied van huurrecht kunnen zowel verhuurders als huurders bij FDJ Advocaten terecht voor zaken over huur van bedrijfsruimte en van woonruimte. Daarbij gaat het onder meer om opzegging van huurovereenkomsten, kwalificatie van (huur)overeenkomsten, gebreken aan het gehuurde, nakoming van verplichtingen door huurders en verhuurders, oplevering, verlenging en heronderhandeling van (huur)contracten en huurprijsprocedures.

Vastgoedrecht
In het vastgoedrecht worden uiteraard veelvuldig contracten gehanteerd, vaak met steeds eigen algemene bepalingen en/of voorwaarden. De experts van FDJ Advocaten stellen zelf zulke contracten op, beoordelen contracten van anderen en wijzen haar cliënten daarbij op de mogelijke risico’s en kansen vanuit zowel privaat- als publiekrechtelijke expertise. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om huurovereenkomsten, koop- en aannemingsovereenkomsten, bruikleen- en gebruiksovereenkomsten, exploitatie overeenkomsten  en algemene voorwaarden.

Omgevingsrecht
FDJ Advocaten beschikt over bijzondere expertise op het gebied van het omgevingsrecht, waaronder bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen (zoals bouwvergunningen en ontheffingen) en handhavingsprocedures. Daarbij wordt niet uitsluitend naar de bestuursrechtelijke aspecten gekeken, maar wordt ook aandacht besteed aan privaatrechtelijke kansen en beperkingen. In het huidige economische klimaat is het bij de ontwikkeling van bouwprojecten van groot belang dat met kennis van zaken een realistische inschatting wordt gemaakt van kansen en risico’s. FDJ Advocaten is u daarbij graag van dienst.

Procesrecht
De advocaten van FDJ Advocaten staan u graag bij om juridische geschillen te voorkomen en, als er geschillen zijn ontstaan, deze met alle nodige juridische middelen op te lossen. De procespraktijk omvat ondermeer:

  • Schikkingsonderhandelingen
  • Bijstand bij mediation en bindend advies
  • Vaststellingsovereenkomsten
  • Gerechtelijke procedures bij de (sector kanton en sector civiel van de) Rechtbank en Gerechtshof
  • Bezwaar- en beroepsprocedures op grond van de Algemene wet bestuursrecht
  • Voorlopige getuigenverhoren
  • Het leggen (of laten opheffen) van conservatoire beslagen
  • Het voeren van (spoed)kort gedingen, zo nodig ook in hoger beroep
  • Executiegeschillen
  • Tuchtprocedures

Bestuursrechtelijke schadevergoeding
Het bestuursrechtelijke schadevergoedingsrecht is een complex rechtsgebied. De wetgever heeft beoogd de regelgeving burgervriendelijk te maken, maar de praktijk is weerbarstig. Bij aansprakelijkheid van de overheid kunt u bijvoorbeeld denken aan schade die het gevolg is van verleende of geweigerde vergunningen, of subsidies, maar ook aan planschade. FDJ Advocaten is u graag van dienst bij het inschatten van proceskansen en de te nemen juridische stappen.


Handhavingsprocedures
Het komt regelmatig voor dat bestuursorganen handhavend optreden. Daarbij kunt u denken aan de toepassing van bestuursdwang, of een last onder dwangsom. Deze besluiten kunnen ingrijpende gevolgen hebben. Het is daarom van groot belang tijdig en adequaat op te treden. FDJ Advocaten treedt op voor zowel private partijen als voor overheden, waardoor zij beide zijden van de medaille kennen. Goed juridisch advies kan doorslaggevend zijn. FDJ Advocaten kan u daarbij helpen.

 

 

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer