Nieuws

Bij nieuwe bestemmingsplannen en afwijkingsvergunningen wordt door omwonenden vaak een beroep gedaan op alternatieven. Gemeentebesturen en omwonenden kunnen hun proceskansen vergroten door kennis te nemen van de jurisprudentie van de...

De Afdeling heeft op 24 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1481, een voor de praktijk interessante uitspraak gegeven over relativiteit in het natuurbeschermingsrecht. De beroepsgrond strandt op relativiteit bij een afstand van 350...

Inleiding Bij de vaststelling van een bestemmingplan of de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning maakt het bestuursorgaan veelal gebruik van deskundigenadviezen. In dergelijke procedures staat een omwonende in de regel...