logo FDJ Advocaten
Hellingweg 9 B | 2583 DZ Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Nieuws

17/09/2018 - VACATURE ADVOCAAT-STAGIAIR / JURIDISCH MEDEWERKER

Lees meer »

16/06/2017 - Gevolgen van wijzigingen huurrecht per 1 juli 2016

Huurders en verhuurders opgelet! Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 voor een groot deel in werking getreden. Zoals de naam doet vermoeden is deze wijziging bedoeld om een betere doorstroming op de huurmarkt te creëren door de flexibiliteit te bevorderen en de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren. Deze wet bevat verschillende wijzigingen in het huurrecht, maar de meest ingrijpende wijzigingen vinden plaats op het terrein van tijdelijke verhuur. Deze wijzigingen blijken nu aanleiding te vormen voor geschillen over de beëindiging van tijdelijke huurovereenkomsten.

Lees meer »

22/05/2017 - Niet uitvoeren tussenuitspraak door Gemeenteraad Amsterdam

Op 18 januari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Gemeenteraad van Amsterdam een flinke tik op de vingers gegeven (ABRS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:100).

Lees meer »

22/05/2017 - Wijziging ‘ladder van duurzame verstedelijking’

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke rol. De wetswijziging beoogt de regelgeving te vereenvoudigen.

Lees meer »

09/12/2016 - Stedelijke ontwikkelingsprojecten en de kruimelregeling

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 7 december 2016 uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag of de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject is uitgezonderd van de zogenaamde kruimelregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). De Voorzieningenrechter verwijst in zijn uitspraak nadrukkelijk naar de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333, p. 58). Daaruit kan naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter worden afgeleid dat bij de beoordeling van de toepasselijkheid van de kruimelregeling de drempelwaarden (genoemd in kolom 2 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu effectrapportage) niet relevant zijn (ABRS 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3279). 

Deze uitspraak is voor de praktijk van belang, omdat bij een strikte toepassing van deze uitleg geen enkel stedelijk ontwikkelingsproject kan worden vergund op grond van de kruimelregeling. Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat de transformatie van een kantoorgebouw in stedelijk gebied niet met de reguliere procedure kan worden vergund, maar dat in zo’n geval de uitgebreide procedure moet worden toegepast. Dat lijkt niet de bedoeling te zijn geweest van de wetgever bij de verruiming van de kruimelregeling in 2014.

Lees meer »

01/01/2015 - De Green Lease-overeenkomst: duurzaam (ver)huren

De vraag naar duurzame gebouwen is in opkomst. Sinds 2010 vestigen bijvoorbeeld de Nederlandse overheid en de Rabobank zich alleen nog in duurzame gebouwen (de overheid in gebouwen met minimaal een energielabel C en de Rabobank met minimaal een energielabel A). Als gevolg van deze toenemende vraag zal het aantal duurzame huurovereenkomsten de komende tijd verder toenemen. Een populaire duurzame huurovereenkomst is de zogeheten Green Lease-overeenkomst, waaraan voor zowel verhuurder als huurder veel voordelen zijn. Echter, omdat het een betrekkelijk nieuw concept is, zijn veel zaken onduidelijk of onbekend; wat zijn de voordelen en waar dient een Green Lease-overeenkomst in te voorzien? In dit artikel worden de belangrijkste punten uitgelicht.

Lees meer »

03/10/2014 - Voorwaarden aan ontbindende voorwaarden

In veel overeenkomsten staan één of meer ontbindende voorwaarden. In onze praktijk zien we geregeld dat over de uitleg daarvan onenigheid ontstaat. Dat had vaak voorkomen kunnen worden als bij het opstellen beter was nagedacht. Een zorgvuldige opgesteld contract kan veel problemen voorkomen. Waar moet u op letten?

Lees meer »

25/06/2014 - Een schoonheidssalon – 290- of 230a bedrijfsruimte?

Huurt u bedrijfsruimte en wordt uw huur opgezegd? Dat gaat niet zomaar. Het is van belang te bekijken welk huurregime van toepassing is. Er zijn twee smaken. Of er is sprake van 290-bedrijfsruimte (winkelruimte, ambachtsbedrijf) of van (overige) 230a-bedrijfsruimte (kantoren, loodsen, opslag e.d.). Beide regimes kennen hun eigen eisen en formaliteiten waar de verhuurder aan moet voldoen en de mogelijkheden die de huurder heeft om zich tegen opzetting te verzetten.

Lees meer »

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de nadruk op gebiedsontwikkeling, bouwprojecten en koop en huur van onroerend goed.

Eelco de JonghView Eelco de Jongh's LinkedIn profile

is ruim 18 jaar advocaat en heeft een civielrechtelijk procespraktijk. Hij is ervaren in het huurrecht (bedrijfsruimte en woonruimte), vastgoedrecht en contractenrecht.

Charlotte van SadelhoffView Charlotte van Sadelhoff's LinkedIn profile

is sinds 2015 werkzaam bij FDJ Advocaten. Zij volgt de beroepsopleiding advocatuur en is gespecialiseerd in het ruimtelijk bestuursrecht en het civiele vastgoedrecht.

Marnix Jumelet View Marnix Jumelet's LinkedIn profile

heeft eerder ruim tien jaar gewerkt op een notariskantoor. Daarnaast heeft hij een eigen juridisch adviesbureau gehad. Marnix is gespecialiseerd in het civiele vastgoed en het ruimtelijk bestuursrecht.

Kirsten Luijckx View Kirsten Luijckx's LinkedIn profile

studeert Nederlands recht aan de Universiteit Leiden. Zij ondersteunt de advocaten op het gebied van het civiel vastgoedrecht en het ruimtelijk bestuursrecht

Copyright © 2018 FDJ Advocaten

Disclaimer