logo FDJ Advocaten
Verlengde Tolweg 2 | 2517 JV Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Algemeen Bestuursrecht

Het bestuursrecht is een breed vakgebied. Daaronder vallen talloze wetten, besluiten en beleidsdocumenten. Bedrijven, particulieren, maar ook overheden worden regelmatig geconfronteerd met rechtsvragen over deze wet- en regelgeving. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen.

  • bestemmingsplannen
  • bezwaar en beroep
  • handhavingsprocedures
  • milieurecht
  • omgevingsrecht
  • ontheffingen
  • planschade
  • ruimtelijke ordening
  • schadevergoeding
  • vergunningsvrij bouwen

Martijn FleersView Martijn Fleers's LinkedIn profile

is als advocaat gespecialiseerd in het bestuursrecht met de nadruk op het omgevingsrecht. Hij adviseert en procedeert regelmatig over ruimtelijke (her)ontwikkelingen.

Tom van Dijk View Tom van Dijk's LinkedIn profile

is gespecialiseerd in advisering en procederen op het gebied van civiel vastgoedrecht in brede zin. Daarbij ligt de n