logo FDJ Advocaten
Verlengde Tolweg 2 | 2517 JV Den Haag | T. 070 358 89 90 | E. info@fdj.nl

Nieuws

16/06/2017 - Gevolgen van wijzigingen huurrecht per 1 juli 2016

Huurders en verhuurders opgelet! Per 1 juli 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt 2015 voor een groot deel in werking getreden. Zoals de naam doet vermoeden is deze wijziging bedoeld om een betere doorstroming op de huurmarkt te creëren door de flexibiliteit te bevorderen en de prijs-kwaliteitverhouding te verbeteren. Deze wet bevat verschillende wijzigingen in het huurrecht, maar de meest ingrijpende wijzigingen vinden plaats op het terrein van tijdelijke verhuur. Deze wijzigingen blijken nu aanleiding te vormen voor geschillen over de beëindiging van tijdelijke huurovereenkomsten.

Lees meer »

22/05/2017 - Niet uitvoeren tussenuitspraak door Gemeenteraad Amsterdam

Op 18 januari 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de Gemeenteraad van Amsterdam een flinke tik op de vingers gegeven (ABRS 18 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:100).

Lees meer »

22/05/2017 - Wijziging ‘ladder van duurzame verstedelijking’

Op 1 juli 2017 wordt de ladder van duurzame verstedelijking gewijzigd. Doelstelling van de ‘ladder’ is het bevorderen van een zorgvuldig ruimtegebruik. Het tegengaan van leegstand speelt daarbij een belangrijke rol. De wetswijziging beoogt de regelgeving te vereenvoudigen.

Lees meer »

09/12/2016 - Stedelijke ontwikkelingsprojecten en de kruimelregeling

De Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft op 7 december 2016 uitspraak gedaan met betrekking tot de vraag of de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject is uitgezonderd van de zogenaamde kruimelregeling (artikel 4 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht). De Voorzieningenrechter verwijst in zijn uitspraak nadrukkelijk naar de Nota van Toelichting bij de wijziging van het Besluit omgevingsrecht (Stb. 2014, 333, p. 58). Daaruit kan naar het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter worden afgeleid dat bij de beoordeling van de toepasselijkheid van de kruimelregeling de drempelwaarden (genoemd in kolom 2 van categorie 11.2 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu effectrapportage) niet relevant zijn (ABRS 7 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3279).&nbs